Klachten

Spring gerust even binnen of contacteer ons per telefoon of e-mail. Dan ben je zeker.

Je tussenpersoon Fidelia is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. 
Vind je dat je met je klacht niet bij je agent terechtkunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde, dan kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Tel. 016/43 25 94

Wat als je niet tevreden bent met het antwoord van KBC-Klachtenmanagement?  Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be Of surf naar https://www.ombudsman-insurance.be/nl. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Fidelia heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Fidelia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.