De BA-verzekering (medische en paramedische) vrije beroepen.

24.11.2023
Vrije Beroepen
Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en waarom is deze polis onmisbaar voor vrije (medische en paramedische) beroepsbeoefenaars?

Wat is een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid is de beste bescherming tegen potentiële schadeclaims die het gevolg zijn van een ongewilde misser bij de uitoefening van je zelfstandig beroep. Weet dat het steeds mogelijk is dat er iets foutloopt tijdens het uitoefenen van je activiteit en dat je hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, ook al betreft het een totaal ongewilde fout. 

Denk maar even aan de arts die een verkeerde diagnose stelt, het onjuist doseren van een bepaald product bij een bereiding in de apotheek, een manuele behandeling als kinesist die tot gevolg heeft dat de behandelde persoon een kwetsuur oploopt, de val van een patiënt in je medisch kabinet of de breuk in een prothese bij de tandarts enzovoorts.

Ben je verplicht een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten?

Heel wat zelfstandige beoefenaars van intellectuele beroepen zijn hetzij wettelijk of deontologisch verplicht om zich te verzekeren voor de schade die het gevolg kan zijn van een ongewilde beroepsfout. Voor iedereen is het trouwens verstandig om een dergelijk contract af te sluiten, omdat de omvang van bepaalde claims soms een zware impact kan hebben op je persoonlijk vermogen.

Hoe beschermt de aansprakelijkheidsverzekering (para)medische beroepen jou?

Je burgerlijke aansprakelijkheid wordt passend gedekt en dit zowel voor financiële en zaakschade als voor lichamelijke letsels aan derden die het gevolg zijn van een foutieve ingreep of een ongeluk dat zich voordoet binnen je praktijk.

Ook de vernietiging van aan u toevertrouwde goederen of documenten en de schade die het gevolg is van een levering van producten die je gebruikte tijdens de uitoefening van je professionele activiteiten, worden door deze polis gedekt. Alle redelijke en noodzakelijke kosten die gemaakt worden om een wedersamenstelling te doen van documenten die aan u waren toevertrouwd, vallen eveneens onder de verzekering, net als reputatieschade van derden die het gevolg kan zijn van een door u begane fout.

De polis bevat een maximaal verzekerd bedrag per individuele schade-eis en is toepasselijk over de ganse wereld behalve op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Je kan ook voorzien in de noodzakelijke rechtsbijstand tijdens lopende procedures voor de rechtbank.

Een aansprakelijkheidsverzekering (para)medische beroepen afsluiten? Vraag advies aan Fidelia!

Heb je nood aan een aansprakelijkheidsverzekering (para)medische beroepen of zit je nog met vragen omtrent deze polis? De experts van Fidelia helpen je graag verder. Maak nu een vrijblijvende afspraak in onze kantoren in Sint-Job-in-’t-Goor of Schoten.

Wat vragen wij van jou?

Dat je ons eerlijke, volledige en accurate informatie verstrekt over de te verzekeren risico’s, je alle wijzigingen aan het risico steeds meldt wanneer die zich voordoen, je correct de premies betaalt en de vereiste voorzorgsmaatregelen neemt om te vermijden dat schade zich kan voordoen.

De verzekering treedt in werking vanaf de ondertekening van de polis en de betaling van de premie en loopt voor één jaar. Daarna kan deze stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Ieder contract kan zonder problemen worden beëindigd drie maanden voor het einde van de looptijd per aangetekende brief of door afgifte van een opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

 

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Fidelia heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Fidelia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.