Waarom is een verzekering bedrijfsschade de levensverzekering voor je bedrijf?

8.08.2023
bedrijfsschadeverzekering
Bescherm je onderneming tegen rampspoed met een bedrijfsschadeverzekering. Lees hier welke risico's je kan indekken en ontdek onze tips!

Wat is het nut van een polis bedrijfsschade?

Het volstaat niet om je louter te verzekeren tegen brand of machinebreuk als je ondernemer bent. Naast de materiële schade ontstaat er immers ook een niet zichtbare, indirecte of gevolgschade die soms kan zorgen voor heel zware verliezen. Door een storm, brand of ernstige breuken in het machinepark kan het zijn dat je omzet moet missen omdat je de klanten niet meer tijdig kan helpen door de vertragingen die ontstaan in het productieproces. Niet alleen blijven de vaste kosten doorlopen, maar door een langdurige stilstand van je bedrijvigheid zijn er ook gevolgen op commercieel vlak, die zelfs reputatieschade kunnen veroorzaken of personeelsverloop kunnen veroorzaken!

Het is dus van het grootste belang dat je snel kan beschikken over de nodige middelen om opnieuw te voorzien in de passende faciliteiten die de voortgang van je bedrijf garanderen. Om de economische gevolgen voor je onderneming op te vangen voorziet de polis Bedrijfsschade daarom in een financiële tegemoetkoming die je toelaat snel opnieuw van start te gaan of de continuïteit te waarborgen.

Hoeveel dien je nu precies te verzekeren?

Hier zijn verschillende benaderingen mogelijk. Zo kan je werken met de gemiddelde jaarlijkse winsten, verhoogd met de vaste kosten per jaar. Een andere optie is om uit te gaan van de gemiddelde jaaromzetten, minus de variabele kosten. Het is ook essentieel om te weten hoe lang het kan duren voordat je vervangende apparatuur vindt en of je eventueel naar een andere locatie moet uitkijken, wat kan leiden tot extra huurkosten.

Fidelia staat je graag met raad en daad bij om hier de beste oplossing op maat van je onderneming te kiezen en de bestaande risico’s te helpen inschatten.

Wat verzekert deze polis precies?

Op basis van een correcte berekening worden een aantal verliezen vergoed die het gevolg zijn van een vermindering of stilstand van je bedrijfsactiviteit. Niet alleen de vaste kosten en deze voortvloeiend uit de acties om schade te beperken, worden vergoed maar ook de geleden verliezen als gevolg van het wegvallen van bedrijfsresultaten.

Welke risico’s kun je indekken?

Bedrijfsschade wordt alleen verzekerd als die het gevolg is van een materiële schade die door dezelfde verzekeraar gedekt wordt. De snelheid van de zaak schaderegeling kan immers een grote invloed hebben op de omvang van de bedrijfsschade en bijhorende vergoeding.

Verzekerbare risico’s

Bedrijfsschade kan courant verzekerd worden afhankelijk van de noodzaak en als die het gevolg is van:

  • brand en/of storm en/of waterschade en/of glasbreuk
  • alle risico’s gebouw
  • alle risico’s voor een specifiek maar cruciaal apparaat (bijvoorbeeld machinebreuk)
  • bederf van verzekerde goederen

*Bedrijfsschade na diefstal en natuurrampen kan niet verzekerd worden.

Naast de doorsnee verzekering ‘bedrijfsschade’ zijn er nog een tiental zeer bijzondere modaliteiten die uiterst specifiek zijn en ter plaatse met de bedrijfsleider op hun noodzakelijkheid getoetst moeten worden.

Heb je interesse in een verzekering bedrijfsschade of zit je nog met vragen? De experts van Fidelia staan je graag bij met raad en daad. Boek een vrijblijvende afspraak.

Fidelia geeft je graag nog enkele nuttige tips:

  • Bekijk regelmatig, aan de hand van je boekhouding, de evolutie van de brutomarge die je activiteiten oplevert.
  • Probeer in te schatten hoeveel tijd nodig zal zijn om je productieproces opnieuw op gang te brengen en je normale omzet te realiseren.
  • Bekijk hoe afhankelijk je bent van je locatie en hoelang het duurt om de vervangende apparatuur te vinden die noodzakelijk is voor jouw activiteiten.

De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Fidelia heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Fidelia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.